Lonnan saunan varaus

Valitse ensin montako saunaan on tulossa

1. Yleistä

Tässä asiakirjassa kerrotaan Oy Lonnan Hyväntuulenkeidas Ab (jatkossa nimellä Lonna) 
(Kanavaranta 11, 00160 Helsinki, 2684751-7) nimisen osakeyhtiön tarjoaman saunan varausjärjestelmän ja lahjakorttikaupan käyttöön liittyvät yleiset käyttöehdot, joita sovelletaan sopimusehtoina kuluttajan ja Lonnan väliseen sopimukseen Lonnan tarjoamasta palvelusta (joka sisältää kaiken sisällön ja toiminnat, joita löytyy Lonnan ylläpitämältä internet sivulta www.lonna.fi). Sopimus kattaa myös kaikki muut mahdolliset Lonnan kuluttajille tarjoamat palvelut. Lonna suosittelee lukemaan näiden käyttöehtojen kohdat seitsemän ja kahdeksan erikoista huolellisuutta noudattaen. Lonna ei anna minkäänlaista takuuta palvelulle ja kaikki vastuut rajoittuvat siihen, mitä tässä sopimuksessa on määritelty.


2. Palvelun käyttäminen

Voitte aloittaa palvelu käyttämisen heti, kun olette hyväksyneet nämä käyttöehdot ja antaneet kaikki palvelun käyttöön tarvittavat tiedot


3. Palvelun käyttöön liittyvät ehdot

Palvelun käyttö edellyttää, että:


Noudatatte lakeja ja asetuksia

Noudatatte kaikkia Lonnan määrittämiä palvelun käyttöön liittyviä ohjeita ja käytäntöjä

Ilmoitatte välittömästi mahdollisesta palveluun liittyvästä tietoturvauhkasta

4. Palvelun käytön lopettaminen

Käyttäjä ei saa:


Käyttää palvelua tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa Lonnalle tai jollekin sen asiakkaalle tai yhteistyökumppanille

Käyttää palvelua välineenä lähettää aiheettomia varausviestejä

Käyttää luvattomia keinoja palvelun uudelleenreitittämiseksi

Vahingoittaa tai ylikuormittaa tahallaan palvelua tai häiritä sen käyttämistä

Myydä tai jakaa palvelua kokonaan tai osittain edelleen

5. Luottamuksellisuus

Käyttäessänne palvelua Lonna pitää palvelun käyttöönne liittyvät tiedot luottamuksellisina ja käsittelee niitä Lonnan tietosuojalausekkeen sekä kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin. Käyttämällä tätä palvelua hyväksytte sen, että Lonna käsittelee ja luovuttaa henkilötietojanne tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.


6. Muutokset käyttöehtoihin

Lonna pidättää oikeuden käyttöehtojen muutoksiin. Muutokset astuvat voimaan 30 päivän kuluttua muutosten ilmoittamisesta, jonka aikana käyttäjän tulee lopettaa palvelun käyttö, mikäli ei hyväksy uusia ehtoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutokseen, jolloin muutokset astuvat voimaan yhtäaikaisesti lainsäädäntömuutoksen kanssa.


7. Palvelun takuu

Lonna toimittaa palvelun sellaisena kuin se on. Lonna ei takaa palvelussa olevan sisällön oikeellisuutta tai sen ajan tasalla olemista. Lonna ei anna palvelun käyttämiselle minkäänlaista takuuta


8. Vastuunrajoitus

Lonna ei vastaa teille aiheutuneista vahingoista, mukaan lukien muun muassa välittömät, välilliset, epäsuorat vahingot ja menetetyt voitot. Tämä rajoitus koskee kaikkea, joka liittyy:


Lonnan tarjoamiin palveluihin

Kolmansien osapuolien sivustot (mukaan lukien lähdekoodi), ohjelmistot ja toimet

Yhteensopimattomuuteen muiden palvelujen tai ohjelmistojen tai laitteiden kanssa

Kaikkeen palvelun käyttöön liittyviin yksityiskohtiin

Väitteisiin sopimusrikkomuksista, takuuvaatimuksiin, laiminlyönteihin ja vahingonkorvausvaateisiin

Edellä olleita vastuunrajoituslauseita sovelletaan vaikka Lonna olisi tietoinen tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.


9. Sopimuksen tulkinnat

Tätä sovellusta noudatetaan kaikilta osin, ellei se ole ristiriidassa Suomen lain kanssa. Mikäli jokin kohta tai lause on ristiriidassa Suomen lain kanssa, se korvataan mahdollisimman samankaltaisella lauseella, joka on lain kanssa yhteensopiva. Mahdollinen muutos ei vaikuta näiden käyttöehtojen muihin kohtiin. Tämä sopimus muodostaa perustan palvelun käyttämiselle ja korvaa kaikki mahdolliset aiemmat palvelun käyttöön liittyvät sopimukset


10. Sopimuksen siirto

Lonnalla on oikeus siirtää tämä sopimus, milloin tahansa, osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta. Palvelun käyttäjillä ei kuitenkaan ole oikeutta luovuttaa sopimusta osittain tai kokonaisuudessaan kolmannelle osapuolelle joko väliaikaisesti tai pysyvästi


11. Kolmannet osapuolet

Tämä sopimus on tehty ensisijaisesti kuluttajan ja Lonnan välille ja hyödyttämään molempia osapuolia. Saunan varauksia ja lahjakorttiostoksia tehdessä sitoutuu noudattamaan Lonnan ehtoja, jotka on kuluttajalle näytetty kesken varausprosessin ja lähetetty sähköpostilla varausvahvistuksen yhteydessä. Tätä sopimusta ei voida ulottaa koskemaan muita kolmansia osapuolia.


12. Reklamaatiot

Mahdolliset reklamaatiot koskien palvelussa esiintyviä virheitä tulee esittää viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä virheen tapahtumisesta, jonka jälkeen kyseiseen virheeseen ei voi enää vedota tai esittää mitään vaateita siihen liittyen. Tämä ehto koskee sopimuksen molempia osapuolia.


13. Ilmoitukset Lonnalle

Kaikki viralliset ilmoitukset Lonnalle tulee lähettää postitse käyttöehtojen kohdassa yksi ilmoitettuun Lonnan kotipaikan osoitteeseen


14. Sähköinen tiedottaminen

Tämä sopimus on vain sähköisessä muodossa. Lonna pidättää oikeuden lähettää käyttäjille sähköisessä muodossa olevaa palveluun liittyvää tietoa. Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta palveluun liittyvää tietoa, mutta tällöin Lonnalla on oikeus peruuttaa käyttäjän oikeus käyttää palvelua. Lonna voi antaa tarvittavat tiedot:


Sähköpostilla osoitteeseen, jonka käyttäjä on antanut palveluun kirjautumisen yhteydessä

Internet sivulla www.lonna.fi siihen varatussa paikassa

Lonnan edellä kerrotuilla tavoilla toimittamat sähköiset ilmoitukset katsotaan lähetetyn ja saatetun käyttäjän tietoon. Jos käyttäjällä ei ole mahdollisuutta vastaanottaa Lonnalta sähköisessä muodossa annettuja ilmoituksia, ei hänellä myöskään ole mahdollisuutta palveluun käyttämiseen ja hänen tulee se lopettaa


Saunan varausjärjestelmän ja lahjakorttikaupan käyttö edellyttää tiettyjen henkilökohtaisten tietojen antamista Lonnan käyttöön.

Lonna käyttää tietojanne tarjotakseen palvelun kautta etsimiänne tuotteita ja palveluja.

Lonna voi käyttää tietojanne ilmoittaakseen myös muista tuotteista ja palveluista

15. Palvelun kautta tehtävät maksut ja luottokorttivarmenteet

Lonnalla on mahdollisuus myydä tuotteita ja palveluja ennakkomaksulla ja ottaa luottokorttitiedot talteen varauksen vahvistamiseksi. Mikäli Lonna käyttää tätä ominaisuutta tulee varausta ennen näytettävässä viestissä määritellä peruutusehdot. Lonna voi halutessaan myös määrittää, että ennakkomaksua ei palauteta missään olosuhteissa. Maksujen osalta palvelun käyttäjä on sopimussuhteessa suoraan Lonnaan.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.comLonna ei tallenna käyttäjien luottokorttitietoja.

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Mash.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 09 315 82 555 (arkisin klo 9-17)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta


16. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi saattaa asian myös kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Oy Lonnan Hyväntuulenkeidas Ab (jatkossa nimellä Lonna) arvostaa yksityisyyttäsi. 
Alla olevassa tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, miten käsittelemme henkilötietojasi. 
Saat halutessasi tietoja siitä:


Millaisia tietoja käsittelemme?

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Mihin tietoja siirretään?

Mihin tietoja luovutetaan?

Miten tiedot suojataan?

Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

Mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä?

Huomioithan, että palvelumme voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin. Emme voi kontrolloida näitä sivustoja, eikä tämä tietosuojalauseke koske näitä ulkopuolisia sivustoja. Suosittelemme käyttämään harkintaa selaillessasi internetiä sekä tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojakäytäntöihin erikseen.Millaisia tietoja käsittelemme?

Keräämme tyypillisesti seuraavia tietoja palvelumme käyttäjistä:


Kuluttaja-asiakkaiden tiedot:
Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehdyt varaukset ja niihin liittyvät tiedot, Lonnalle annetut palautteet ja yhteydenotot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, käyttäjän sijaintin perustuvat IP-osoitteet

Yritysasiakkaiden tiedot: 
Asiakkaan yrityksen tiedot, kuten nimi, y-tunnus, toiminta-ala, osoite, laskutustiedot, yhteyshenkilön nimi, asema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Lonnalle annetut palautteet ja yhteydenotot, mahdollinen suoramarkkinointikielto.

Automaattisesti kerätyt verkkokäyttäytymistiedot: 
Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käytät palveluitamme ja mobiilisovelluksia (esim. vierailun kesto ja aika), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla vierailet. Tiedot kertyvät automaattisesti palvelinlokeihin ja yhdistetään käyttäjän päätelaitteelle asetettuun evästeeseen. Lisätietoja saat evästelausekkeestamme.

Saamme tietojasi suoraan sinulta varauksenteon, tilauksen tai muun yhteydenoton kautta. Tiedot voivat olla palvelujen käytöstä havainnoituja ja johdettuja. Yritysasiakkaiden osalta saatamme kerätä tietoja myös ulkopuolisista lähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta. Näistä potentiaalisista asiakkaistamme keräämme tyypillisesti nimen, sähköpostiosoitteen, aseman ja yrityksen nimen ja yhteystiedot.Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:


Sopimus: Käsittelemme antamiasi tietoja täyttääksemme sopimuksen palvelusta, jonka olet tilannut. Emme voi tehdä tarjousta, täyttää sopimusta, mahdollistaa varauksen tekemistä, laskuttaa palveluitamme taikka pitää sinuun yhteyttä sopimukseen liittyvissä asioissa ilman henkilötietojen käsittelyä. Pyrimme tietoja kerätessämme informoimaan, mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitkä voit antaa halutessasi.

Suostumus: Voimme käsitellä tietojasi suostumuksesi perusteella lähettääksemme sinulle suoramarkkinointiviestejä sähköisiä kanavia käyttäen, luovuttaaksemme yhteystietojasi valikoitujen kumppanien suoramarkkinointitoimenpiteitä varten taikka tehdäksemme markkinointi- ja mielipidetutkimuksia. Voimme myös pyytää suostumuksesi siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Oikeutettu etu: Käsittelemme henkilötietoja palveluiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen, tuotekehitykseen ja raportointiin, profilointiin ja segmentointiin, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. Voit vastustaa käsittelyä alla kuvatuin tavoin.

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietojasi noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.


Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Säilytämme tietojasi vähintään asiakassuhteen keston ajan sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen. Esimerkiksi asiakkuuteen liittyviä tietoja säilytetään pääsääntöisesti 60 kuukautta viimeisimmän varauksenteon jälkeen, jotta voimme lähettää sinulle aiempiin varauksiin tai pääteltyihin mielenkiinnonkohtaisiin perustuvia tarjouksia, käyttää tietoja palveluidemme kehittämiseen sekä vastata mahdollisiin reklamaatioihin. Tämän ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin et ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli kieltäydyt markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja yhteystiedoista, jotta voimme varmistaa kiellon noudattamisen.


Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla kerättyjä verkkokäyttäytymistietoja säilytämme tyypillisesti muutamista kuukausista muutamiin vuosiin, sillä tämän ajan tietojen oletetaan kuvaavan mielenkiinnonkohteitasi. Tiedoista pääteltyjä kohderyhmätietoja, jotka on yhdistetty asiakastietoihin, voidaan säilyttää niin kauan kuin asiakastietoja tai markkinointirekisteriä säilytetään.


Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Voit myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kuvattujen valintojen kautta, esimerkiksi pyytää tietojesi poistamista.


Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.Mitä evästeet ovat ja miten niitä käytetään?

Voimme kerätä käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi, ja joka sisältää nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita päätelaitettasi tai tiedostojasi. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen, eivätkä ne mahdollista kovalevylläsi olevien tietojen tutkimista. Lonnan lisäksi myös kolmannet osapuolet asettavat evästeitä.


Käytämme evästeitä kehittääksemme palveluistamme yhä parempia, näyttääksemme osuvampaa mainontaa sekä räätälöidäksemme palveluiden ja markkinointiviestien sisältöjä.


Voimme yhdistää evästeillä kerättyä käyttäytymistietoja henkilökohtaisesti tunnistaviin tietoihin, kuten nimeen ja sähköpostiosoitteeseen, jos olet kirjautuneena palveluihimme.


Lue lisää evästelausekkeestamme.Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:


Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: 
Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen: 
Voit myös halutessasi saada siirretyksi antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: 
Voit milloin tahansa kieltää tietojesi luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: 
Voit vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen: 
Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin. Suoramarkkinointisuostumuksen voit peruuttaa painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Evästeiden estäminen: 
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen. Lue lisää vaikutusmahdollisuuksista evästelausekkeestamme.

Valitusoikeus: 
Voit tehdä valituksen viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.


Mihin tietoja siirretään?

Tietojasi käsittelevät ne Lonnan työntekijät, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn työtehtäviensä hoitamiseksi. Lisäksi käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.


Jotkin kumppaneistamme saattavat sijaita EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle voi perustua myös suostumukseesi.Mihin tietoja luovutetaan?

Luovutamme henkilötietojasi Lonnaan, kun teet varauksen palvelumme kautta.

Viranomaiset: 
Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Suostumus: 
Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Yritysjärjestelyt:
Mikäli myymme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme, henkilötietojasi voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille.

Suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimukset: 
Voimme luovuttaa henkilötietojasi suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, ellet ole tätä kieltänyt.

Perintä ja oikeusvaateet: 
Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Miten tiedot suojataan?

Suojaamme henkilötietosi erittäin huolellisesti käyttämällä asianmukaisia organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja. Säilytämme rekisterin sisältämiä koneita vartioituna. Rekisteritietoihin pääseminen edellyttää käyttäjältään riittävän vaikeata salasanaa, joka vaihdetaan säännöllisesti. Salasana annetaan ainoastaan niiden henkilöiden tietoon, joille pääsy rekisteriin on välttämätöntä. Huolehdimme suojautumisesta internetistä tulevia tietomurtoja vastaan teknisin ja/tai ohjelmistollisin keinoin.Voidaanko tähän tietosuojalausekkeeseen tehdä muutoksia?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja voimme muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.Mihin voit ottaa yhteyttä?

Oy Lonnan Hyväntuulenkeidas Ab
Kanavaranta 11
00160 Helsinki
[email protected]

Y-tunnus
2684751-7

Yhteyshenkilö
Tanja Aromäki
[email protected]